Blog

økonomi, familie, forsikring, likestilling, pensjon

Ulønnet permisjon – hva skjer om du blir syk?

I disse dager har mange småbarnsforeldre fått beskjed om at barnet som snart er ett år ikke får plass i barnehagen fra høsten. Du må kanskje vente til nyttår – eller i værste fall helt til neste høst før barnet får barnehageplass.

Hva gjør du da? Uten pass til barnet er det helt umulig å gå tilbake i jobb! Det er også vanskelig å gjøre en god jobb dersom du er usikker på om barnepassen er bra for barnet – den følelsen har mange av oss kjent på. Vi må ha pass til barnet og vi må vite at barnet har det bra når vi er på jobb.

I 2017 valgte 1 av 3 mødre å ta ulønnet permisjon for å passe eget barn. Mange valgte å gjøre dette fordi de ikke fikk barnehageplass.

Også i dag er det mange – og som oftes mødre – som velger å ta kortere eller lengre periode med ulønnet permisjon.

Vet du hvilken risiko du tar når du går ut i ulønnet permisjon?

Les mer «Ulønnet permisjon – hva skjer om du blir syk?»
pensjon

Delvis permittert og pensjon

Photo by Breakingpic on Pexels.com

Mange ansatte blir meldt ut av pensjonsordningen når de er permittert.

Arbeidsgivere som har tatt inn regler om at permitterte ansatte skal være med i pensjonsordningen må fortsette å betale for ansatte i pensjonsordningen som om de jobbet slik de vanligvis gjør.

Arbeidsgivere som ikke har tatt inn regler om medlemskap under permittering har fått mulighet til å benytte noen midlertidige regler for pensjonsordningen slik at ansatte ikke må meldes ut ved 100 % permittering.

Du kan for eksempel velge å beholde alle ansatte i pensjonsavtalen, men samtidig sette sparing til alderspensjons til kr 0. Denne løsningen er god for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidsgiver sparer penger samtidig med at ansatte slipper å få pensjonskapitalbevis.

Dersom en ansatt er delvis permittert – kan ikke sparingen i pensjonsordningen settes til kr 0.

Ved delvis permisjon må du som arbeidsgiver sørge for at ansatte får sparing til pensjon i forhold til den deltidsstillingen som arbeidstakeren din jobber. For den delen som arbeidstaker er permittert kan du sette sparingen til kr 0.

Jobber den ansatte 30 % og er 70 % permittert – må du betale 30 % av sparingen

De midlertidige reglene gjør det mulig å kun betale for risikoforsikringene og/eller kostnader for den delen som ansatte er permittert. Ved 70 % permittering av ansatte vil du kunne redusere utgiftene til sparingen i pensjonsavtalen, men husk at du ikke kan sette den til kr 0.

Photo by Skitterphoto on Pexels.com
pensjon

Permittering – hvilke konsekvenser har det for AFP?

Det er ulike regler for AFP i privat og offentlig sektor.

Photo by Pixabay on Pexels.com

AFP I PRIVAT SEKTOR

For ansatte i privat sektor vil rett til AFP i utgangspunktet ikke bli påvirket av en permittering så lenge permitteringen er innenfor permitteringslønnslovens regler.

Som permittert anses du fortsatt som ansatt og reell arbeidstaker selv om det er NAV som utbetaler dagpengene mens du er permittert.

Arbeidsgiver betaler kun premie i den perioden som det er lønnsplikt.

Viktig å sjekke neste faktura fra AFP sånn at du får reduksjon for ansatte som er eller har vært permittert. Dette skal være hensyntatt hvis du har registrert rett på A-meldingen.

Du som er arbeidstaker kan søke om AFP mens du er permittert og du anses i utgangspunktet som ansatt og reell arbeidstaker på uttakstidspunktet selv om du er permittert.

I privat AFP er det et absolutt krav om å ha ansiennitet i minst 7 av de siste 9 årene før du fyller 62 år. Det er ikke mulig å oppfylle ansiennitetskravet etter at du har fylt 62 år.

Permittering innenfor rammene av permitteringslønnsloven i ansiennitetsperioden vil ikke få konsekvenser for oppfyllelse av kravet. Men dette gjelder selvfølgelig ikke uten unntak.

Les mer «Permittering – hvilke konsekvenser har det for AFP?»
økonomi, forsikring, pensjon, permittering, politikk, rådgivning, sparing

Pensjon og permitteringer – hva nå?

Norge er inne i en utfordrende tid. Mange bedrifter – store som små melder om bortfall av ordre og inntekter. Når inntektene blir borte må kostnader kuttes. Over 80 % av bedrifter i privat næringsliv har enten sendt permitteringsvarsel til ansatte eller de har varslet om permitteringer. Kostnader må reduseres for at bedriften skal unngå konkurs.

Hva skjer med ansattes pensjon under permittering?

Det er pensjonsavtalen bedriften har inngått med forsikringsselskapet som bestemmer hva du kan og må gjøre når ansatte er permittert.

I pensjonslovene (innskuddspensjon, hybrid pensjon og ytelsespensjon) er hovedregelen at ansatte som er permittert skal meldes ut av pensjonsordningen under permittering. Men din bedrift har kanskje valgt å la ansatte bli stående i pensjonsavtalen under permittering ?

Når er det viktig å sjekke hva som står i pensjonsavtalen!

Les mer «Pensjon og permitteringer – hva nå?»
økonomi, likestilling, pensjon, sparing

Lønn og pensjon – henger det helt sammen?

Nei – det er ikke alltid sånn at alle får den samme andelen av lønnen sin i pensjon. 

Er du en av dem som tenker at det er de som tjener lite som må spare mest til pensjon?

house money capitalism fortune
Photo by Skitterphoto on Pexels.com

Det er en ganske seiglivet myte at det er de med lav lønn som får det tøffest som pensjonister.

Hoveddelen av pensjonen vår – alderspensjon fra NAV (folketrygden) – har en fordelingsprofil som gjør at de som tjener minst får en større andel av sin lønn i pensjon enn de som tjener mye.

Hvis du har en gjennomsnittlig inntekt gjennom et langt yrkesliv får du en ganske stor andel av din lønn i pensjon fra NAV.

Hvert eneste år sparers det 18,1 % av inntekten din til en pensjonsbeholdning i NAV. Pensjonsbeholdningen din blir så delt på de antall år som NAV forventer at ditt årskull skal leve. 

Men er du en av de som har høy lønn og tenker at du må ha en stor andel av inntekten din som pensjonist – da er det ganske stor sannsynlighet for at du bør spare selv for å klare pensjonisttilværelsen.

Du som har høy inntekt vil få en ganske liten andel av inntekten din i pensjon fra NAV selv om du skatter og betaler trygdeavgift av hele inntekten din.

Les mer «Lønn og pensjon – henger det helt sammen?»