økonomi, pensjon, politikk, rådgivning, sparing

Pensjon – har det blitt noe enklere?

«Folk mangler selvtillit på pensjon» var siste overskrift om pensjon fra Forskning

Men – skulle det ikke bli enklere da? Nå når pensjon bare er ren sparing til alderspensjon..

woman touches her chin using her right hand
Photo by Anderson Cavalera on Pexels.com

Egentlig er det enklere – selve sparingen. Men det er alle valgene du må gjøre selv som har gjort pensjon vanskeligere enn noen gang.

Hva tenkte egentlig politikerne på da de ga oss alle valgene om pensjon?

Les mer «Pensjon – har det blitt noe enklere?»

økonomi, pensjon, sparing

Skal vi slutte å jobbe som 40-åringer ?

I ukene før jul leste jeg i flere medier om det «nyeste» innen sparing: «Hvordan spare for å bli økonomisk uavhengig» som 40-åring.

Helt nytt er ikke dette. Også på 70-tallet var det noen som ønsket å finne ut hvordan det var å bli økonomisk uavhengig av arbeidsinntekt, og som lagde økonomiske modeller som kunne realisere drømmen om økonomisk frihet.

Les mer «Skal vi slutte å jobbe som 40-åringer ?»

økonomi, pensjon, sparing

Du har allerede din(e) egen(e) pensjonskonto(er)

Har du tatt GEBYRSJEKKEN på din pensjon?

women wearing white long sleeved collared shirt holding bitcoin

Ta gebyrsjekken i dag. Det er din fremtidig pensjon det dreier seg om. Hvorfor gi pensjonsleverandøren pengene dine når du heller kan bruke dem til å få bedre råd som pensjonist?

Fredag 14. desember kom endelig proposisjonen fra Regjeringen om individuell pensjonskonto. Nå skal alle ansatte i privat sektor få samlet sin pensjonssparing på en konto.

Helt sant er jo ikke dette.

Les mer «Du har allerede din(e) egen(e) pensjonskonto(er)»

økonomi, pensjon, sparing

Hvor mye må jeg spare til pensjon?

Photo by Pixabay on Pexels.com

Du har sikkert hørt og lest det sammen som meg.

Jo tidligere du kommer i gang med sparingen til pensjon, jo mindre må du spare hvert år

Det er sjelden jeg leser at jeg IKKE MÅ spare til pensjon selv.

Les mer «Hvor mye må jeg spare til pensjon?»

økonomi, pensjon

Kostnad til privat AFP for 2019 og AFPs fremtid

Premiesatsen for 2019 = 2,5% av lønn mellom 1G og 7,1G

Bilde 08.11.2018 klokken 11.57

Hvis du vil lese mer om beregningsgrunnlag for privat AFP, kan du trykke her:Premie AFP

Det er endel fallgruver i privat AFP som du må være oppmerksom på.

Privat AFP er for mange et viktig bidrag til totaløkonomien som pensjonist. Pass på hva du gjør de siste 9 årene før du fyller 62 år.

I regelverket for privat AFP finner du de ulike kravene som må oppfylles. Privat AFP er ingen opptjent rettighet. Det betyr at du ikke har krav på privat AFP før du faktisk har fått innvilget søknaden om privat AFP – og du kan søke inntil 4 måneder før du ønsker uttak av AFP. Tidligste dato for uttak av privat AFP er måneden etter at du har fylt 62 år.

Listen over kravene som må oppfylles er lang, og det er vedtektene som gjelder når du søker AFP som er bestemmende for om du får privat AFP.

Jeg vet om flere som har fått avslag på privat AFP fordi de har mottatt en sluttpakke fra arbeidsgiveren sin før de fylte 62 år

Andre har fått avslag fordi de sluttet en måned for tidlig – de var ikke ansatt og reell arbeidstaker på uttakstidspunktet. Dette er bare 2 av mange vilkår du må passe på. Hvis du vil lese mer om hvilke krav som må oppfylles kan du lese mer om det her: AFP vilkår

Det jobbes i disse dager med en utredning av privat AFP. I utgangspunktet skal det leveres en rapport i løpet av desember 2018 slik at avtale om ny privat AFP kan tas inn i mellomoppgjøret våren 2019. Endring i privat AFP

group hand fist bump
Photo by rawpixel.com on Pexels.com