økonomi, ekteskap, familie, likestilling

Felleseie i ekteskapet – er det en «felle»?

Hovedregelen mellom ektefellene er at det dere skaffer i ekteskapet eier dere sammen. Men hva betyr det egentlig – at ektefeller eier noe sammen – såkalt «felleseie»?

Nesten alle jeg snakker med har misforstått hva felleseie er – de tror det betyr at alt eies felles – 50 % hver.

wedding couple sitting on green grass in front of body of water at sunset
Photo by freestocks.org on Pexels.com

Jeg treffer så altfor mange – særlig kvinner – som tror at de eier halvparten av huset og bilen fordi de har giftet seg med en mann og flyttet inn i huset han hadde før de giftet seg og bruker bilen han eide før de giftet seg. «Når vi er gift så er det jo vårt» – sier de fleste jeg snakker med.

Sånn er det ikke!

Les mer «Felleseie i ekteskapet – er det en «felle»?»

økonomi, pensjon, sparing

Hva skal med i pensjonsgrunnlaget

numbers money calculating calculation
Photo by Breakingpic on Pexels.com

Spørsmål om hva som skal være med i pensjonsgrunnlaget er nok det jeg har fått flest ganger i løpet av de snart 30 årene jeg har jobbet med pensjon.

For over 10 år siden, da de fleste arbeidstakere hadde ytelsesbasert pensjon, var det viktig å begrense hva som skulle med i pensjonsgrunnlaget (beregningsgrunnlaget for pensjonsopptjening).

Nå er situasjonen en helt annen.

Les mer «Hva skal med i pensjonsgrunnlaget»