økonomi, forsikring, pensjon, permittering, politikk, rådgivning, sparing

Pensjon og permitteringer – hva nå?

Norge er inne i en utfordrende tid. Mange bedrifter – store som små melder om bortfall av ordre og inntekter. Når inntektene blir borte må kostnader kuttes. Over 80 % av bedrifter i privat næringsliv har enten sendt permitteringsvarsel til ansatte eller de har varslet om permitteringer. Kostnader må reduseres for at bedriften skal unngå konkurs.

Hva skjer med ansattes pensjon under permittering?

Det er pensjonsavtalen bedriften har inngått med forsikringsselskapet som bestemmer hva du kan og må gjøre når ansatte er permittert.

I pensjonslovene (innskuddspensjon, hybrid pensjon og ytelsespensjon) er hovedregelen at ansatte som er permittert skal meldes ut av pensjonsordningen under permittering. Men din bedrift har kanskje valgt å la ansatte bli stående i pensjonsavtalen under permittering ?

Når er det viktig å sjekke hva som står i pensjonsavtalen!

Les mer «Pensjon og permitteringer – hva nå?»
økonomi, pensjon, sparing

Hva skal med i pensjonsgrunnlaget

numbers money calculating calculation
Photo by Breakingpic on Pexels.com

Spørsmål om hva som skal være med i pensjonsgrunnlaget er nok det jeg har fått flest ganger i løpet av de snart 30 årene jeg har jobbet med pensjon.

For over 10 år siden, da de fleste arbeidstakere hadde ytelsesbasert pensjon, var det viktig å begrense hva som skulle med i pensjonsgrunnlaget (beregningsgrunnlaget for pensjonsopptjening).

Nå er situasjonen en helt annen.

Les mer «Hva skal med i pensjonsgrunnlaget»